GO
Maytag
Dishwasher
Dishrack Handle

Maytag Dishwasher Dishrack Handle

Refine Selection Here:

Product Type

  • Dishwasher

Brand

  • Maytag Parts

Part Category

Part Title

  • Dishrack Handle

Maytag Dishwasher Dishrack Handle

Item # 1066052

Grid is 1 inch square
Dishrack Handle - Part # 1066052 Mfg Part # WP8539118

Latch Assembly

OEM Part - Manufacturer #WP8539118